instalacje zewnętrzne

studnia  rura pekanalizacja zewnetrzna

 

sp Podstawą w transporcie wody, gazu czy ścieków komunalnych są rury i kształtki – różne w zależności od przeznaczenia.

sp Rury kanalizacyjne produkowane są w trzech klasach sztywności obwodowej: SN2, SN4, SN8 oraz o dwóch strukturach ścianek – z rdzeniem spienionym lub litym. Rury do kanalizacji zewnętrznej produkowane są w zakresie średnic od 110 do 500 mm.

sp Rury i kształtki, elementy betonowe, studnie kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków – to nasze główne propozycje w zakresie systemów kanalizacyjnych.

sp System rur drenarskich przeznaczony jest do ochrony

budynków przed wilgocią i działaniem wody przenikającej z gruntu,

odwadniania terenów.

sp Posiadamy również niezbędne materiały do zewnętrznych

instalacji gazowych.

oczyszczalnia        drenaz         szafka gazowa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>