WYMIENNIK CIEPŁA – ŁĄCZENIE KOTŁÓW ZE SOBĄ …

schemat_wymciepla

Zasadą działania wymiennika ciepła jest wymiana energii cieplnej między dwoma (lub więcej) mediami będącymi w ciekłym lub gazowym stanie skupienia, które różni temperatura.

Wymiennik ciepła stosuje się w układzie hydraulicznym jako urządzenie do odłączenia układu wysokociśnieniowego od układu niskociśnieniowego. Posiada dwa odrębne obwody, dzięki którym może odzyskiwać ciepło z jednego obwodu przenosząc je na drugi. Na przykład pomiędzy kotłami.. jednym pracującym w układzie wysokociśnieniowym i drugim pracującym w układzie niskociśnieniowym. Urządzenie pozyskuje energię z układu o wyższej temperaturze (piec) i przekazuje ją układowi o niższej temperaturze (grzejnik).

 

 

This entry was posted in OGRZEWANIE, WSZYSTKIE POSTY. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>